CHEMOSTAV, a.s. stavebno – obchodná spoločnosť

Revitalizácia centrálnej časti obce Liptovská Teplička

Úsek  1                  Úsek  5

Úsek  2                 Úsek  6

Úsek  3                 Úsek  7

Úsek  4                 Úsek  8

Marcus Kruger Jersey