CHEMOSTAV, a.s. stavebno – obchodná spoločnosť

Bytový dom Spišská Belá, 34 b.j.

Nové byty na predaj - Bytový dom Spišská Belá

Štúdia                                             Opis bytového domu

Vizualizácia Bytov                          Podmienky kúpy bytu

Priebeh stavby                               Informácie o kúpe bytu

                   Lokalizácia stavby                          Formy odkúpenia bytov

                   Opis bytového domu

Marcus Kruger Jersey