CHEMOSTAV, a.s. stavebno – obchodná spoločnosť

Zmena dokončenej stavby – Prestavba meštianskeho domu 17.b.j.

Exteriér

Interiér

Marcus Kruger Jersey