CHEMOSTAV, a.s. stavebno – obchodná spoločnosť

Parkovisko pri cintoríne v Spišskej Sobote

Porealizačný stav

Pôvodný stav

Marcus Kruger Jersey