CHEMOSTAV, a.s. stavebno – obchodná spoločnosť

O nás

CHEMOSTAV, a.s. so sídlom Hraničná 689/22 v Poprade, počas svojej existencie prešiel určitým vývojom. V auguste r.1993 z bývalej divízie stavebnej výroby vznikla spoločnosť CHEMOSTAV najskôr ako fyzická osoba, od apríla r.1994 ako spoločnosť s ručením obmedzeným a od r.1998 je akciovou spoločnosťou. V súčasnosti ju vlastnia dvaja akcionári. Spoločnosť sa zaoberá stavebnou činnosťou, od dodávok stavebných komplexov na kľúč – občianske stavby, priemyselné stavby, rodinné domy, cez rekonštrukciu takýchto objektov až po dodávku stavieb reprezentačného charakteru. Mimo stavebnej činnosti rozvíja aktivity aj v doprave, kde okrem stavebnej mechanizácie a vnútroštátnej dopravy zameranej na stavebné práce od roku 2007 vykonáva aj dopravu ťahačmi, ktoré získala v roku 2007 zrušením bez likvidácie svojej 100 % dcéry Nákladnej automobilovej dopravy POPRAD, a.s.

Naša spoločnosť sa od ostatných stavebných firiem mierne odlišuje v tom, že väčšinu stavieb uskutočnila v náročnom chemickom priemysle, kde sa kvalitne odvedená práca berie ako samozrejmosť. Zákazkovú náplň nášho najväčšieho investora – skupiny firiem CHEMOSVIT, sa nám doposiaľ podarilo, a sme pevne presvedčení, že aj v budúcnosti podarí, kvalitatívne aj termínovo splniť podľa jeho náročných požiadaviek. O výsledkoch našej práce je možné sa presvedčiť priamo v spoločnosti CHEMOSVIT, a. s., či už v hale pre 10-farebníkový stroj HELIOSTAR, v objekte prípravy tlače, v hale pre 8-farebníkový stroj, v hale VK extrúderov, objektoch 27, 35, 42, 45, 91. Dá sa povedať, že za bránami tohto podniku nie je objekt, na ktorom nie sme ako stavebná spoločnosť podpísaní svojou prácou. Každoročne uskutočňujeme pre skupinu firiem CHEMOSVIT niekoľko väčších i menších priemyselných stavebných zákaziek. V roku 2011 to boli napr. „Obj.65 Regenerácia formovacích pieskov“ pre STROJCHEM, a.s., „Obj.42 Premiestnenie výroby HTL valcov“ pre CHEMOSVIT FOLIE, a.s., „Absorpčné chladiče pre CZCH Chemosvit“ pre CHEMOSVIT ENERGOCHEM, a.s. a ďalšie. V roku 2012 sme realizovali priemyselné stavebné zákazky „Obj.35 Inštalácia hĺbkotlačového stroja č.6“, „Obj.23 Inštalácia regranulačnej linky č.2“ a ďalšie.

Z priemyselných hál mimo CHEMOSVIT, a. s. sme realizovali náročnú rekonštrukciu v potravinárskom priemysle “Rekonštrukcia Mäsokombinátu NORD Svit”. Rekonštruovali sme aj výrobnú halu spoločnosti PLASTIFLEX SLOVAKIA v Kežmarku, zameranú na výrobu plastov.

Zo stavieb občianskeho charakteru, ktoré sme realizovali, spomenieme Daňový úrad Svit, Priemyselná banka Svit, ISTROBANKA Poprad, Administratívna budova spoločnosti Nákladná automobilová doprava POPRAD, a.s., pobočka Slovenskej sporiteľne v Košiciach. V roku 2007 sme úspešne ukončili rekonštrukciu spoločenského domu vo Svite, v celkovej hodnote vyše 7 mil. €. V posledných troch rokoch prevažnú časť stavebných zákaziek nášho podniku tvoria projekty financované z fondov EÚ. Z nich najväčším bola rekonštrukcia a modernizácia Základnej školy Nižná brána v Kežmarku, ďalej to boli rekonštrukcie základných škôl v Hybiach a Liptovskej Tepličke, revitalizácia centrálnej zóny v obci Štrba, modernizácia športového areálu FIS Štrbské Pleso, stavebné práce pre Mesto Poprad, stavebné úpravy a nadstavba Hasičskej zbrojnice v Spišskej Belej a rad ďalších.

V roku 2011 sme sa stali generálnym dodávateľom veľkej priemyselnej stavebnej zákazky „Objekt 94 – Prestavba a prístavba objektu výroby BOPP fólií, Svit“ pre investora TERICHEM, a.s., s objemom vyše 7 mil. €. V apríli tohto roku 2013 prebehla úspešná kolaudácia diela.

V roku 2012 sme realizovali stavebné zákazky získané v rámci verejného obstarávania: stavebné úpravy Galérie ÚĽUV v Tatranskej Lomnici, rekonštrukciu školskej jedálne pre SOŠ v Starej Ľubovni, zníženie energetickej náročnosti obecných budov v Liptovskej Lúžnej, obnovu objektu „D“ Kláštora kartuziánov v Červenom Kláštore, rekonštrukciu námestia v Spišskej Teplici i v Liptovskej Tepličke. Úspešne sme ukončili dielo „Zvýšenie kvality vzdelávania na ZŠ s MŠ Štúrova, Stará Ľubovňa, pre investora Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Spišské Podhradie.

V roku 2013 pokračujeme so stavbami v Červenom Kláštore, Liptovskej Tepličke a Spišskej Teplici, končíme s výstavbou dvoch energeticky pasívnych rodinných domov v Poprade – Veľkej, realizujeme viaceré drobné stavebné opravy a rekonštrukcie pre spoločnosť TERICHEM, a.s., pre ktorú zároveň začíname realizovať ďalšiu veľkú zákazku „Obj.94 Elektrofólie, inštalácia metalizačného stroja č.5“. Taktiež sme začali s výstavbou nájomných bytov v Spišskej Belej.

Snahou manažmentu našej spoločnosti bolo od nastúpenia na podnikateľskú cestu dokázať, že aj z bývalej stratovej divízie stavebnej výroby sa môže stať slušná, zisková, prosperujúca a platobne disciplinovaná firma so svedomitým a pracovitým kolektívom. Spoločnosť za celú svoju existenciu vykazovala stále kladné výsledky. V roku 2008 dosiahla obrat cca 3,9 mil. € s počtom zamestnancov 67, v roku 2009 to bolo  3,8 mil. €  s počtom zamestnancov 62, v roku 2010 cca 6,4 mil. € so 60 zamestnancami, v roku 2011 obrat cca 3,5 mil. € s 50 pracovníkmi a v minulom roku 2012 spoločnosť dosiahla obrat cca 8,2 mil. € so 48 pracovníkmi. K 31.05.2013 má spoločnosť 40 vlastných zamestnancov.

Spoločnosť vlastní v priemyselnej zóne mesta Poprad oplotený areál vzdialený cca 1km od diaľnice. Nachádza sa v ňom zrekonštruovaná administratívna budova so zastavanou plochou 347 m² s kompletným sociálnym zázemím v suteréne a kancelárskymi priestormi  na 3 podlažiach. Tie okrem jedného podlažia, kde má spoločnosť zriadené svoje kancelárie, komplet prenajíma. V priestoroch areálu, ktorý má plochu o výmere 15 670 m² a tankovacie zariadenie na naftu, sú postavené budovy s nakladacími rampami využívané ako sklady o výmere 5 871 m². Tieto podnik už dlhú dobu prenajíma. Spoločnosť vlastní aj budovu bývalých opravárenských dielní o výmere 1 110 m² s priľahlým pozemkom o výmere 1 381 m², ktorá sa z časti využíva ako dielňa pre opravy vlastných vozidiel a strojov, časť sa prenajíma a zvyšok predstavuje archív a stavebné sklady. Ďalej sme majiteľmi železničnej vlečky, ktorá ústí do areálu dvora, avšak nevyužíva sa.

V rámci dopravy spoločnosť vlastní:

Marcus Kruger Jersey