CHEMOSTAV, a.s. stavebno – obchodná spoločnosť

Kontakt

Sídlo spoločnosti:

CHEMOSTAV, a.s.

Hraničná 689/22
058 01 POPRAD

Telefón: +421 918 991 280

E-mail: chemostavchemostav.sk

IČO: 36 445 941

IČ DPH: SK 2020015712

DIČ: 2020015712

Vedenie spoločnosti

Ing. Flavián Dudaško
dudasko.fchemostav.sk
predseda predstavenstva
Ing. Mária Dudašková
dudaskova.mchemostav.sk
riaditeľ

Úsek riaditeľa

Ing. Jana Hosová
asistentchemostav.sk
sekretariát

Úsek ekonomiky

RNDr. Bc. Agáta Maliničová
ekonomikachemostav.sk
manažér úseku ekonomiky a ľudských zdrojov

Marcus Kruger Jersey