CHEMOSTAV, a.s. stavebno – obchodná spoločnosť

Doprava

OLYMPUS DIGITAL CAMERAP1030185P1010611

Ponúkame dopravné služby a stavebné mechanizmy s obsluhou

Cenník prenájmu odstavného miesta pre vozidla

Cenník dopravných služieb na požiadanie

Sekretariát
chemostav@chemostav.sk

PREPRAVNÝ PORIADOK SPOLOČNOSTI CHEMOSTAV, a.s.

Marcus Kruger Jersey