CHEMOSTAV, a.s. stavebno – obchodná spoločnosť

Bytový dom Spišská Belá, 34 b.j. – Technický popis stavby

    Fasády bytového domu sú z exteriérovej strany celoplošne zateplené doskovou tepelnou izoláciou z minerálnej vlny hr. 100mm (lokálne hr. 50mm a 180mm), ktorý je súčasťou omietkového kontaktného minerálneho zatepľovacieho systému.

     Strecha nad obytnými priestormi je zateplená doskami z expandovaného polystyrénu hr. 200mm, čo zabezpečuje výbornú tepelnú pohodu v letných i zimných mesiacoch.

     Výplne okenných otvorov sú zhotovené z kvalitných šesťkomorových plastových profilov s izolačným dvojsklom 4-18-4 a garantovaným súčiniteľom prechodu teplaUg≤1,1W/(m2.K).

      Vchodové dvere do jednotlivých bytov s požiarno-bezpečnostnou úpravou s plnou výplňou Uwd≤ 1,5 W/(m2.K) vyhovujú kvalitatívnym štandardom pre pohodlné bývanie.

    Vykurovanie jednotlivých bytov je riešené formou nástenných priamovýhrevných elektrických konvektorov, rôznych výkonov, v závislosti od jednotlivých strát obytných priestorov. V kúpeľniach sú osadené elektrické rebríkové vykurovacie telesá pričom všetky elektrické telesá majú priestorový termostat zabezpečujúci automatickú reguláciu vykurovania.

      Teplá pitná voda sa bude ohrievať jednotlivo v každom byte v elektrickom zásobníkovom ohrievači.