CHEMOSTAV, a.s. stavebno – obchodná spoločnosť

Bytový dom Spišská Belá, 34 b.j. – Slovo architekta

OSA ateliér

      Architektúra navrhovanej novostavby 34 bytovej jednotky je prispôsobená danej funkcii objektu a pozemkovým danostiam z hľadiska morfológie, tvaru a orientácie k svetovým stranám ako aj dopravnému prístupu.  Hmota objektu sa skladá z troch kubusov ktoré v celkovom priestorovom výraze a  pôdorysnom tvare vytvárajú vnútorné átrium v tvare písmena U, ktoré slúži ako vonkajší  spoločenský priestor pre obyvateľov domu.  Dva bočné kubusy sú postavené na zemi, stredný je zdvihnutý na stĺpoch, čím v optickom vnímaní vyľahčuje vnútorné átrium a dodáva spoločenskému priestoru vzdušnosť.  Celkovo objekt so svojím hmotovým riešením  v kombinácii s farebnými variáciami jednotlivých fasád pôsobí v danom priestore zástavby jednoducho v kompozične čistom dizajne s odozvou na vnútornú maximálnu funkčnosť jednotlivých bytov.

Nové byty na predaj - Bytový dom Spišská Belá      4

  OSA atelier